Birkland, Ohio

Siirry alas

Birkland, Ohio

Viesti kirjoittaja Serri lähetetty 17.06.14 9:46

Tarantino kirjoitti:


Birklandin sijainti Ohion kartalla.


Prototyyppikartta.


Birkland, Ohio


Birkland on Ohion osavaltiossa, Yhdysvaltain ruostevyöhykkeellä sijaitseva kaupunki, jossa asuu noin
616 000 asukasta (laskettu v. 2000), mutta esikaupunkeineen ja metropolialueineen väkiuluku on n. 1,62 miljoonaa ihmistä.

Birkland on fiktiivinen kaupunki, jonka esikuvina toimii mm. Detroit, Cleveland ja Philadelphia. Pääasiassa kaupunki on aiemmin hyvin kukoistanut teollisuuskaupunki, joka on kuitenkin tehdasteollisuuden vähentymisen ja yleisen laman myötä muuttunut rappeutuvaksi urbaaniksi kaupunkiympäristöksi.

Yleistiedot

Lempinimi/-nimet: The Bird City
Osavaltio: Ohio
Piirikunta: Itsenäinen kaupunki
Perustettu: 1808
Kaupungiksi: 1859
Väkiluku (v. 2000): 616,214

Historia

Birklandin alueelle ensimmäiset asukkaat muuttivat 1800-luvulla, pääasiassa uudisasukkaita. Asuttamispäätöksestä päätti Yhdysvaltain itsenäisyyssodassa taistellut eversti Edward Birkeland, jonka mukaan pikkukaupunki alunperin nimettiin. Myöhemmin alue muuttui nopeasti teräs- ja metsäteollisuuden mekaksi ja erityisesti tahti kiihtyi, kun Birkelandiin rakennettiin rautatieverkosto 1840-luvulla. Kaupungin oikeudet Birkeland sai lokakuussa 1859, samalla Birkeland nimestä pudotettiin yksi e -kirjain pois, jolloin kaupungin nimi muuttui muotoon Birkland.

1890-luvun lopulla jo varsin kukoistava Birkland kohosi Detroitin ohella autoteollisuuden syntysijoiksi, mikä nostikin voimakkaasti asukaslukua ja liiketaloutta koko alueella. Kaupunki oli suurimmillaan vuonna 1925, jolloin asukasluku oli n. 1000, 211. Pörssiromahduksen jälkeen asukasluku kuitenkin pieneni n. 990, 500:n asukkaaseen.

1900-luvulla musta väestö Birklandissa nousi suhteellisen nopealla tahdilla. Vuonna 1940 afroamerikkalaisten osuus asukkaista oli 28,4%, mutta v. 1970 osuus oli jo 49,3%. Myös viimeisen 50 vuoden aikana Birkland on todistanut monta mellakkaa ja mielenosoitusta. Yksi tunnetuimmista on Martin Luther Kingin salamurhaa v. 1968 seurannut mustien laaja mielenosoitus/mellakka Fawn Hillin ja Grandale Quarterin kaupunginosissa, jossa laaja mellakointi kesti kahden päivän ajan. 1980- ja 1990-luvulla on myös erityisesti mustien alueella tapahtunut useampia pienempiä ja pari suurempaa mellakkaa koskien mm. poliisiväkivaltaa ja viranomaiskorruptiota.

Tehdasteollisuuden vähentyminen ja taloudelliset ongelmat kaupungissa ovat vähentäneet asukasmäärää viime vuosien aikana. Myös korkeita rikostilastoja pidetään merkittävänä ongelmana kaupungissa, erityisesti huumerikollisuuteen liittyviä rikoksia tapahtuu usein alueella.

Väestö

Birklandin asukkaista n. 54% on afroamerikkalaisia (mustia), kaukasialaisia (valkoisia) n. 37%, hispaani/latinoväestöä 9,5 %, aasialaisväestöä n. 1,5% ja alkuperäisasukkaita (intiaaneja) n. 0,4%.

Afroamerikkalaisten suuri osuus on vaikuttanut merkittävästi kaupungin kulttuuriin ja Birkland saikin 1990-luvulla mainetta hip hop -piireistään. Kaupungin keskusta-alueella on paljon afroamerikkalaisia entisiä jazz klubeja, jotka olivat hyvinkin suosittuja aikanaan.

Politiikka

Birkland on ollut perinteisesti vahvaa demokraattisen puolueen aluetta ja kaupunginjohtajaksi ei ole valittu toistaiseksi yhtään republikaania vuoden 1966 jälkeen. Vaikka demokraateilla on yhä enemmistö, republikaanit ovat alkaneet saamaan kannatusta 1980-luvun lopun jälkeen mm. veropolitiikallaan sekä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan tehdyillä lakiehdotuksillaan. Vuonna 1999 tehdyn gallupin mukaan demokraateilla oli enää niukka johto republikaaneihin nähden.

Aiemmin Birkland kuului sitä ympäröivään Chippewa Countyyn, mutta irtautui piirikunnasta itsenäiseksi kaupungiksi 1950. Sen myötä kaupunginvaltuustolla on ollut iso valta kaupungin sisällä tapahtuviin asioihin. Birklandia ympäröivät pienemmät kaupungit lasketaan esikaupunki- ja metropolialueeksi, vaikkeivat teoriassa kuulukaan samaan piirikuntaan Birklandin kanssa.

Rikollisuus ja viranomaisvalvonta

Vuonna 2000 tehdyssä tutkimuksessa Birkland todettiin Yhdysvaltain 5. vaarallisimmaksi kaupungiksi. Yleisen rappeutumisen, taloustilanteen ja erittäin laajalle levinneen huumekaupan avulla rikostilastot ovat olleet jo pitkään Pohjois-Amerikan vaarallisimpia kaupunkeja. Erityisesti slummiutuneella länsialueella huume- ja jengiongelmat ovat levinneet laajasti.

Vuonna 2000 kaupungissa tehtiin 221 murhaa eli n. 36 murhaa 100, 000 asukasta kohden. Raiskauksia tehtiin 93 ja ryöstöjä 842 taasen 100,000 asukasta kohden.

Vaikka väkivaltarikokset ovatkin vähentyneet 1980-luvulta, kaupunki on silti vaarallisimpien joukossa. Tilastollisesti vaarallisin ajanjakso Birklandissa oli vuosiväli 1978-1994, josta rikostilastot ovat laskeneet n. 15-20%. Yleisesti ongelmapesäkkeeksi on mainittu myös kaupungin poliisivoimien (Birkland Division of Police) korruptio ja poliisiväkivalta. 1990-luvun alussa kaupungissa tapahtui laajalti mellakoita viranomaisten harjoittamaa väkivaltaa vastaan.

Kaupunginosat

Birklandin kaupunginosiksi lasketaan myös esikaupunkialueineen ja slummeineen useat tehdasalueet, joista kaupunki on myös tunnettu. Kaupunki itse voidaan jakaa karkeasti neljään alueeseen/piiriin (borough) mitä kaupunginosiin tulee.

Downtown Borough

Kaupungin keskusta-alueeseen lasketaan mm. seuraavat osat:

East ja West Downtown, kirjaimellisesti keskusta, jossa sijaitsee paljon liikerakennuksia, julkisia palveluja oikeustaloineen, sairaaloineen yms. sekä myös kalliita kerrostaloasuntoja. Suurimmat rakennukset sijaitsevat juuri näillä seuduilla ja keskusta-alue onkin erittäin haluttua asuinseutua, mikä näkyy mm. asuntojen korkeissa hinnoissa.

Birkland Campus, Birklandin tunnettu yliopisto- / campusalue.
Market District ja Roachbridge, tunnettuja liiketalousalueita pörsseineen, yrityksineen ja ostoskeskuksineen. Varsinkin Market District on yksi Ohion osavaltion kuumimpia liiketoiminnan keskuksia hulppeine kerrostaloineen.
East Birkland, Waverly District ja Brooktown, kullakin alueella sijaitsee jonkin verran keski- ja hyvätuloista naapurustoa, mm. kerros- sekä omakotitaloja. East Birklandin eteläpuolella on myös jonkin verran vuokra-asuntoja pääasiallisesti yliopistossa käyville. Waverly Districtissä on jonkin verran yritystoimintaa ja varastoalueita, Brooktownissa enemmän jälkimmäisiä.
Abaroa Park ja Kings, kaupunginosat on paljolti tunnettuja yöelämästään ja kuuluisista yökerhoistaan. Kingsin kaupunginosassa on myös melko runsaasti homobaareja ja erotiikkaklubeja.
Chinatown, kiinalaiskortteli, pieni alue, jossa on lähinnä vain muutamia kiinalaisia ravintoloita ja muita itämaista kulttuuria edustavaa liikettä.
Urbina on latinoamerikkalaista kulttuuria noudattava alue, jossa on paljolti taco- ja muita latinotyylisiä ravintoloita. Urbinassa on myös pienesti keskituloista asuinaluetta.

Southern Heights

Southern Heightsin alueeseen kuuluu paljolti kaupungin eteläosa, jossa asuu varakkaampi väki. Eteläinen Birkland onkin tunnettu suhteellisen rauhallisena lähiöalueena, joskin mm. Romanvillen ja Roper Heightsin kaupunginosissa onkin hieman ongelmallisuutta mm. autovarkauksien ja vastaavanlaisten rikoksien takia.

Roper Heights, paljolti keskituloista naapurustoa, jossa sijaitsee omakotitaloja sekä hieman harmaata betonilähiötä.
Jenny Hills ja Clinton-Philips, pääasiassa samanlaisia alueita kuin Roper Heights joskin Jenny Hillsissa on ostoskeskuksineen ja kauppoineen melko suosittu ostoskohde Southern Heightsin alueella. Jenny Hillsia on myös vitsikkäästi kutsuttu nimellä "Burger Hills" johtuen alueen runsaista pikaruokaloista.
Romanville, alueella on keskituloista sekä hieman matalatuloista asutusaluetta, erityisesti tämä korostuu Romanvillessä; mitä lännemmäs mennään, sitä matalatuloisemmaksi alue muuttuu. Romanvillen länsilaita kärsii rikoksista ja jengiongelmista ja yleisesti tätä kaupunginosaa sanotaankin karkeasti "slummin ja normaalin asutuksen" rajaksi.
Wagstaff Park, alueella sijaitsee runsaasti puistoja sekä erilaisia harrastusmahdollisuuksia golf-kenttineen. Asutus Wagstaff Parkissa on lähinnä "pikkuvarakasta" kerrostaloasuntoa.
Coupar Heights ja Wadlow Bay, erittäin varakkaita alueita, varsinkin jälkimmäinen, jossa on runsaasti rikkaiden ns. gated community -naapurustoja. Wadlow Bayssa on myös varakkaiden ihmisten venesatamia runsaasti huvijahteineen.

Plymouth Borough

Plymouth Borough on entinen autoteollisuuden mekka, joka on rapistunut laman ja työttömyyden myötä. Alue on saanut nimensä Plymouth Heightsin kaupunginosasta, joka oli tämän kaupunginalueen voimakkain teollistumisalue 1900-luvun alkupuoliskolla. Nyttemmin Plymouthin alueesta on tullut huumekaupan mekka ja Birklandin huumeongelman esikuva. Luonnollisesti suurin osa kaupungissa tehtävistä murhista ja muista vakavista rikoksista tehdään juuri tällä alueella.

Polizzi-Vansandt, Fawn Hill ja Balfour on erittäin huonomaineista aluetta, jota sävyttää vuokraslummit (public housing projects) sekä niissä alati tapahtuva jengiytyminen ja ongelmallinen huumekauppa. Nämä kolme aluetta on laskettavissa kaupungin vaarallisimmiksi alueiksi, erityisesti Balfour on erityisen huonomaineinen jopa Plymouth Boroughin mittakaavalla.
Plymouth Heights, Wandalyn Circle ja Birkeland Square olivat aikoinaan auto- ja tehdasteollisuuden kannalta hyvin tärkeitä kaupunginosia, mutta nyttemmin niissä on paljon hylättyjä varastorakennuksia sekä rappeutuvaa arkkitehtuuria crack-taloineen ja huumekauppoineen. Viimeiseksi mainitun kaupunginosan pohjoisosassa toimii yhä melko laajasti teollisuustoimintaa.
Oakenfold, jo keskusta-aluetta hieman lähentelevä alue, missä arkkitehtuuri on jo "keskustamaista" rappeutuvina liike- ja kaupparakennuksineen. Kyseinen kaupunginosa on myös tunnettu rap-muusikoistaan ja levy-yhtiöistään ja monesti Oakenfoldia pidetäänkin Birklandin rap-skenen merkkipaikkana. Oakenfoldin kaupunginosassa järjestetään usein rap battle -tapahtumia.
Port of Birkland, Birklandin satama toisinsanottuna, josta teollisuusala hyötyy vesitieyhteyksistä mm. Kanadaan sekä muihin ruostevyöhykkeen kaupunkeihin ja osavaltioihin. Vaikka teollisuusaktiivisuus onkin pudonnut kaupungin alueella, satama on yhä kovassa toiminnassa.
Beglec Point, hieman jo nyttemmin slummiutuvaa harmaata betonilähiöitä, jonne Yhdysvaltojen hallitus muutti paljolti 1970-luvulla muuttaneita neuvostopakolaisia. Huolimatta siitä, että entinen neuvostoväestö on jo siirtynyt paljolti alueelta pois, itäeurooppalainen kulttuuri näkyy yhä Beglec Pointin kaupunginosassa venäläisine ravintoloineen, ortodoksisine kirkkoineen ja synagogineen.

West Birkland

West Birkland on pitkälti 1800-luvun työläiskorttelien jäännöksiä ja teollisuusaluetta, joskin alueen kaupunginosat ovat myös saaneet omat osansa kovista rikostilastoista ja huumeongelmasta. West Birklandissa tilanne on kuitenkin rauhoittunut 1980-luvun crack epidemian jälkeen, vaikka huumeongelmat ovat yhä alueella melko merkittäviä.

West Birkland Toisinkuin esimerkiksi Wandalyn Circle ja Plymouth Heights, West Birklandissa teollisuustoiminta on yhä vielä melko aktiivista, vaikka joitakin tehtaita on sielläkin jouduttu sulkemaan. Tehdasvaikutteinen kaupunginosa onkin työpaikkojen kannalta haluttua seutua ja jotkut kaupunkilaiset tulevat jopa keskusta-alueelta tai kauempaakin metron avulla läntiseen Birklandiin töihin. West Birklandin eteläosan matalatuloiset slummitalot eivät ole suosittuja asuinkohteita teollisuuden ja jätehuollon aiheuttamien hajuhaittojen takia ja osa taloista onkin täysin hylättyjä tämän takia.
Jackson-Coleman, West Birklandin huonomaineisempaa aluetta, jota ympäröi jälleen halvat vuokraslummitalot (public housing projects) sekä rikollisuus.
Calhoun, matalatuloisempaa kaupallista aluetta sekä halpoja omakoti- ja kerrostaloja. Myös tällä seudulla hieman ongelmia huumeiden kanssa. Calhounin halvat vuokrayksiöt onkin suosittuja narkomaanien keskuudessa.
Grandale Quarter vanha työläiskortteli, joka on West Birklandissa suosituinta asuinaluetta, sillä tältä alueelta huume- ja väkivaltaongelmat ovat pysyneet melko vähäisinä.
avatar
Serri
Ylläpitäjä

Retro-nick(it) : Serri
Mies Viestien lukumäärä : 159
Liittynyt : 27.05.2013
Paikkakunta : Helsinki

Näytä käyttäjän tiedot

Takaisin alkuun Siirry alas

Takaisin alkuun


 
Oikeudet tällä foorumilla:
Et voi vastata viesteihin tässä foorumissa